نشريه 716 - برنامه ريزي و طراحي فرودگاه 1 - صفارزاده

کد شناسه :11948
نشريه 716 - برنامه ريزي و طراحي فرودگاه 1 - صفارزاده

برنامه ريزي و طراحي فرودگاه جلد اول : برنامه ريزي تاليف : محمود صفارزاده و غلامرضا معصومي و نويد نديمي - عمران - 1 : تاريخچه و مباني حمل و نقل هوائي 2 : اقتصاد فرودگاه 3 : برنامه ريزي فرودگاه 4 : روش هاي پيش بيني به منظور برنامه ريزي فرودگاه 5 : مشخصات تأثيرگذار هواپيما در طراحي فرودگاه 6 : كنترل ترافيك هوايي 7 : جانمايي و تركيب اجزاي تشكيل دهنده فرودگاه 8 : تحليل ظرفيت و تأخير بخش هوايي فرودگاه - برنامه ريزي و طراحي فرودگاه جلد اول : برنامه ريزي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر