توسعه فضاهاي زير سطحي شهري

کد شناسه :12003
توسعه فضاهاي زير سطحي شهري

توسعه فضاهاي زيرسطحي شهري : مطالعات مباني و سوابق جهاني و ايراني فضاهاي زيرسطحي شهري با رويكرد طراحي شهري تأليف : اصغر مولائي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : بيان كليات 2 : سوابق جهاني استفاده از فضاهاي زيرزميني 3 : سوابق توسعه فضاهاي زيرزميني در دوره معاصر 4 : ضرورت هاي استفاده از فضاهاي زيرزميني 5 : ملاحظات برنامه ريزي حقوقي و مالكيتي در فرايند احداث فضاهاي زيرزميني 6 : توسعه زيرسطحي شهري با رويكردي به طراحي شهري انسان مدار - توسعه فضاهاي زيرسطحي شهري : مطالعات مباني و سوابق جهاني و ايراني فضاهاي زيرسطحي شهري با رويكرد طراحي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر