اصول و مبانی پردازش داده های مکانی (فضایی )

کد شناسه :12027
اصول و مبانی پردازش داده های مکانی (فضایی )

اصول و مبانی پردازش داده های مکانی (فضایی ) با استفاده از روش های تحلیل فضایی تألیف : یدالله بلیانی ، سیدیاسر حکیم دوست - جغرافیا - کتاب پرهام - فصل 1 : کلیات سیستم های اطلاعات جغرافیایی فصل 2 : کلیات آمار کلاسیک در بررسی داده ها فصل 3 : مفاهیم درون یابی و زمین آماری داده های مکانی (فضایی ) فصل 4 : مفاهیم فضا و مجاورت های فضایی فصل 5 : آمار فضایی و شاخص های آن فصل 6 : درونیابی و روش هموارسازی سطح پیوسته جرم در محیط ArcGIS 10.2 فصل 8 : تحلیل های آمار فضایی در محیط GEODATM فصل 9 : تحلیل خودهمبستگی نگار فضایی موران در محیط GS - اصول و مبانی پردازش داده های مکانی (فضایی ) با استفاده از روش های تحلیل فضایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر