معماری سبز - مواد و تکنولوژی های پیشرفته

کد شناسه :12077
معماری سبز - مواد و تکنولوژی های پیشرفته

معماری سبز تألیف : اوسمان آتمن ترجمه : فرشته صادقی - معماری - کتاب پرهام - 1 : معماری سبز : بررسی اجمالی 2 : تعاریف و کاربردی سازی معماری سبز 3 : تاریخچه معماری سبز 4 : تکنولوژی های سبز : تولید انرژی 5 : تکنولوژی های سبز حفظ انرژی 6 : مواد سبز 7 : مواد هوشمند 8 : مطالعات موردی - معماری سبز : مواد و تکنولوژی های پیشرفته - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر