گفتمان عدالت فضايي در شهر

کد شناسه :12080
گفتمان عدالت فضايي در شهر

گفتمان عدالت فضايي در شهر : مفاهيم و انگاره هاي نظري در حوزه عدالت فضايي در شهر تأليف : هاشم داداش پور ، بهرام عليزاده ، فرامرز رستمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كندوكاوي در مفهوم عدالت و بررسي بنيان هاي نظري آن 2 : مفاهيم و انگاره هاي نظري در حوزه عدالت در شهر 3 : عدالت فضايي و بايسته هاي تحقق آن در شهر 4 : بررسي جايگاه عدالت فضايي در نظام برنامه ريزي شهري ايران 5 : چهارچوب مفهومي و كاربردي عدالت فضايي در برنامه ريزي شهري 6 : كتاب شناسي - گفتمان عدالت فضايي در شهر : مفاهيم و انگاره هاي نظري در حوزه ي عدالت فضايي در شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر