منظر انساني در محيط مسكوني

کد شناسه :12121
منظر انساني در محيط مسكوني

منظر انساني در محيط مسكوني تأليف : شهرام پورديهيمي انتشارات آرمانشهر ، شهرسازي ، طراحي و تحليل شهري، مسكن، كتاب ، پرهام، مسكن و نظريه مسكن و نيازهاي انسان ، مسكن و فرهنگ ، مسكن و محيط ، مسكن و قواعد انتظام فضايي ،منظر انساني در محيط مسكوني، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر