مباحث نوين در توانمندسازي جامعه با زيرساخت اطلاعات مكاني و مديريت زمين

کد شناسه :12136
مباحث نوين در توانمندسازي جامعه با زيرساخت اطلاعات مكاني و مديريت زمين
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر