درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور

کد شناسه :12215
درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور

درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور نوشته و ترجمه آيدين تركمه - شهرسازي - 1 : ماكس زمان ما : هانري لوفور و توليد فضا 2 : فراورده اجتماعي و ارزش مصرفي 3 : فضا و شيوه توليد 4 : سياست فضا وجود دارد زيرا فضا سياسي است 5 : توليد فضاي هانري لوفور 6 : نظريه توليد فضاي هانري لوفور به سوي ديالكتيك سه وجهي 7 : خوانش انقلاب اوربان انقلاب شهري فضا و بازنمايي 8 : فضا به سان انتزاع هگل ماركس و اوربانيسم مدرن در انديشه هانري لوفور 9 :حق سيتي حق به شهر 10 : مكان و فضا سازش لوفوري - درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر