طرح استقرار BIM چارچوب عملي اجراي مدل سازي اطلاعات

کد شناسه :12220
طرح استقرار BIM چارچوب عملي اجراي مدل سازي اطلاعات

طراح استقرار bim چارچوب عملي اجراي مدل سازي اطلاعات ساختمان تأليف : آتودسك اينك ترجمه : علي زارع بيدكي - معماري - كتاب پرهام - 1 : ديد سازماني bim : اهداف bim ، پلان هاي مدل شده ( شبيه سازي شده ) ، استاندارد سازي مدل ها ، دقت و ابعاد ، مدل سازي خصوصيات اجزا ، مدل سازي سطح جزئيات ، سيستم اندازه گيري رايج ، مدل هاي تحليلي ، آناليز برآورد مقادير ، تحليل زمان بندي ، تحليل تجسمي ، تحليل انرژي ، تحليل سازه اي ، برنامه ريزي ابزارهاي تحليلي ، برنامه ريزي براي كارمندان ، ساختار سازماني ، ساختار جاري ، ساختار پيشنهاد شده ، مهارت هاي فردي ، مهارت هاي موجود ، مهارت هاي مورد نياز ، استخدام كارمند ، برنامه آموزشي ، برنامه پياده سازي سيستم ها ، مديريت اسناد ، برنامه تكنولوژي ، انتخاب نرم افزار ، خلق مدل ، يكپارچه سازي مدل ، پويش تداخلات و معارض ، تجسم مدل ، ترتيب بندي مدل ، مدل برآوردي ، مديريت پروژه هماهنگ و منسجم ، نيازمندي هاي زيرساختي ، نيازمندي هاي سخت افزاري فصل دوم : پروژه استقرار طرح BIM : مرور كلي ، شروع پروژه ، تعريف پروژه ، هسته تيم همكاري ، اهداف و آرمان هاي پروژه ، نقشه فرايند همكاري ، تعريف روش هاي تحويل پروژه ها ، فازها ، مايل استون هاي پروژه ، مديران مدل ، برنامه ريزي مدل ها ، اجزاي مدل ، ساختار نام گذاري فايل ها ، دقت و بعدسازي و اندازه گيري ، مدل سازي مشخصات اعضا ، نقطه منبع پروژه ، انتخاب سيستم اندازه گيري ، نيازمندي هاي اسناد قرارداد قابل تحويل ، طراحي مفهومي ، اجرائيات اسناد ساخت، ساخت ، مديريت تأسيسات ، برنامه تحليلي ، مدل هاي تحليلي ، تحليل مقدار يا متره ، آناليز زماني ، تحليل پايش تعارضات و برخوردها ، برنامه ريزي ابزارهاي تحليلي ، برنامه ريزي همكاري و ارتباطي پروژه ، برنامه تكنولوژي پروژه ، انتخاب نرم افزاري ، يكپارچه سازي مدل ن پويش تداخلات و معارض ، تجسم مدل ، ترتيب بندي مدل ، مدل برآوردي ، مديريت پروژه هماهنگ و منسجم ، نيازمندي هاي سيستم و مديريت ، نيازهاي كاربران - طرح استقرار BIM چارچوب عملي اجراي مدل سازي اطلاعات ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر