ريخت شناسي شهري - فروزش - سيروس جمالي

کد شناسه :12240
ريخت شناسي شهري - فروزش - سيروس جمالي

ريخت شناسي شهري : بازنمايي معماري در مقياس شهر تأليف : سيروس جمالي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ريخت شناسي شهري و مكتب هاي آن 2 : بنيان فلسفي مورفولوژي شهري 3 : بافت هاي شهري و تحليل هاي مورفولوژيك 4 : مدل فضايي زماني و گونه شناسي بافت هاي شهري 5 : اشاره اي به تحليل هاي كمي در مطالعه ي شكل بافت هاي شهري - ريخت شناسي شهري : بازنمايي معماري در مقياس شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر