حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران

کد شناسه :12334
حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران

حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران تأليف : رضوان حجازي - حسابداري - كتاب پرهام - 1 : اقتصاد محيط زيست 2 : حسابداري مديريت محيط زيست 3 : حسابداري محيط زيست 4 : مطالعات صورت گرفته در حوزه هر يك از اجزاي محيط زيست در شهرداري تهران 5 : ارائه الگوي سيستم حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران - حسابداري محيط زيست در شهرداري تهران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر