شرح كامل وظايف مسئوليت ها و قراردادهاي مهندسان طراح

کد شناسه :12354
شرح كامل وظايف مسئوليت ها و قراردادهاي مهندسان طراح

شرح كامل وظايف ، مسئوليت ها و قراردادهاي مهندسان طراح و ناظر ساختمان ويژه رشته ها عمران ، معماري ، تأسيسات برقي و مكانيكي محمد عظمي آقداش انتشارات نوآور ساختمان سازي ، صنعت و تجارت، قوانين و مقررات كتاب پرهام مستندات ، شرح خدمات همسان طراحي ساختمان ، شرح خدمات همسان نظارت ساختمان ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر