مفاهيم كليدي در مطالعات فراغت

کد شناسه :12466
مفاهيم كليدي در مطالعات فراغت

مفاهيم كليدي در مطالعات فراغت تأليف : ديويد هريس ترجمه : محمدسعيد ذكايي ، سنا چاوشيان - كتاب پرهام - اصالت - افزودن ارزش هاي فراغت - اكستازي - ايدئولوژي - بدن ها - پسامدرنيسم - پساها - پيكره گرايي - تحصيل به عنوان فراغت - تحليل اثرها - تفسير بازديدكننده - جنسيت - خرده فرهنگ هاي جوانان - خريد - خيال پردازي - ديزنيايي شدن - دستگاه هاي انظباطي - روابط كار و فراغت - روايت - سرخوشي - سياست فراغتي - طبقه اجتماعي - غذا - فرار - فراغت غيرقانوني - فراغت مجازي - فرا واقعيت - كاركرد گرايي - گرامشي گرايي - ميراث - مردم نگاري - مك دونالدي شدن - مفصل بندي - نژاد و فراغت - نشانه شناسي - نگاه خيره - هرزه نگاري - هويت - نمايه اصطلاحات - مفاهيم كليدي در مطالعات فراغت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر