شهر و جنسیت جلد اول گفتمان بین المللی

کد شناسه :12487
شهر و جنسیت جلد اول گفتمان بین المللی

شهر و جنسیت : گفتمان بین المللی درباره جنسیت ، شهرسازی و معماری تألیف : اولا ترلیندن ترجمه : مینوش صدوقیان زاده - معماری شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جنبش زنان و فضاهای عمومی 2 : نمادها و فضای شهری 3 : تفاوت های اجتماعی و توسعه شهری 4 : توسعه پایدار و برنامه ریزی - شهر و جنسیت :گفتمان بین المللی درباره جنسیت ، شهرسازی و معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر