برج رادكان

کد شناسه :12492
برج رادكان

برج رادكان :پژوهشي بر وابستگي معماري با نجوم و گاهشماري تأليف : منوچهر آرين (ضيا) - معماري - كتاب پرهام - 1 : نوشته هاي پژوهشگران گذشته درباره برج رادكان 2 : بررسي جمله حافظ ابرو 3 : برج رادك با برج رادكان 4 : بررسي (خواجه نصير را آنجا برجي بوده است ) يا ( برخي ساخته بوده) در جمله حافظ ابرو 5 : واژه برجي 6 : كاربرد انديشه هاي نجومي خواجه نصير در ساخت برج رادكان 7 : سمت نجومي ديوارها 8 : سمت نجومي ترك ها 9 : شرح بيشتري براي آنكه بدانيم چرا براي اين برج دور در ساخته اند ؟ 10 : روش محاسبه ارتفاع آفتاب و روشنايي آسماني 11 : بررسي واژه ي ( دريچه ) در جمله حافظ ابرو 12 : دريچه نماز عصر جمشيد كاشاني 13 : بررسي واژه ( دوازده دريچه ) در نوشته حافظ ابرو 14 : مهندسي ساخت دريچه ها 15 : نامگذاري ديوارها و دريچه ها 16 : پيداشدن نوروز با رصد آفتاب دريچه ي 120 - 17 : روش رصد و برداشت روزانه نور آفتاب دريچه ها 18 : روش عكسبرداري و نشانه گذاري نور آفتاب دريچه ها 19 : مقايسه دريچه هاي برج رادكان با دريچه ي سدس فخري 20 : مقايسه آفتاب ورودي از دريچه سدس با دريچه برج رادكان 21 : چرا برج رادكان دوازده دريچه دارد ؟بررسي دريچه 80 - 22 : نتيجه بيش از 80 روزكار ميداني و رصد آفتاب دريچه ها 23 : ورود نور در روزهاي قرينه تقويمي براي هر دريچه يكسان است 24 : شرحي از نشانه گذاري هاي انجام شده در برج 25 : روش نشانه گذاري روي تخته ثابت 26 : سختي هاي برداشتها 27 : كشيدن مسير نور دريچه ها بر روي استرلاب براي محاسبه سمت ، ارتفاع و زمان ورود آن 28 : بررسي خطاهاي موجود در برج رادكان - برج رادكان : پژوهشي بر وابستگي معماري با نجوم و گاهشماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر