پيتر زومتور

کد شناسه :12493
پيتر زومتور

رهيافت پديدارشناسي در انديشه پيتر زومتور تأليف : پيتر زومتور ترجمه : مرتضي نيك فطرت ، سيده صديقه ميرگذار لنگرودي - معماري - كتاب پرهام - 1 : معماري متفكر 2 : يك راه براي نگريستن به چيزها 3 : هسته سخت زيبايي 4 : از اشتياق به چيزها تا خود چيزها 4 : كالبد معماري 5 : آموزش معماري ، فراگيري معماي 6 : آيا زيبايي ، فرم دارد ؟ 7 : اعجاز واقعيت 8 : نور در چشم انداز 9 : معماري و منظر 10 : خانه هاي كوهستاني ليز 11 : اتمسفرها 12 : اتمسفر ، سبك من است 13 : موخره : از پديدار شناسي تا انديشه ي پيترزومتور 14 : پديدار شناسي 15 : درباره پيترزومتور 16 : حضور در معماري : هفت مشاهده شخصي 17 : گفتگو با پيترزومتور - رهيافت پديدارشناسي در انديشه پيتر زومتور - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر