پیتر زومتور

کد شناسه :12493
پیتر زومتور

رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور تألیف : پیتر زومتور ترجمه : مرتضی نیک فطرت ، سیده صدیقه میرگذار لنگرودی - معماری - کتاب پرهام - 1 : معماری متفکر 2 : یک راه برای نگریستن به چیزها 3 : هسته سخت زیبایی 4 : از اشتیاق به چیزها تا خود چیزها 4 : کالبد معماری 5 : آموزش معماری ، فراگیری معمای 6 : آیا زیبایی ، فرم دارد ؟ 7 : اعجاز واقعیت 8 : نور در چشم انداز 9 : معماری و منظر 10 : خانه های کوهستانی لیز 11 : اتمسفرها 12 : اتمسفر ، سبک من است 13 : موخره : از پدیدار شناسی تا اندیشه ی پیترزومتور 14 : پدیدار شناسی 15 : درباره پیترزومتور 16 : حضور در معماری : هفت مشاهده شخصی 17 : گفتگو با پیترزومتور - رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه پیتر زومتور - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر