محاسبات رايانه اي در باستان شناسي

کد شناسه :1262
محاسبات رايانه اي در باستان شناسي

محاسبات رايانه اي در باستان شناسي تأليف : هريسون ايتل يورگ دوم ، فردريك ليمپ ترجمه : كمال الدين نيكنامي ، مصطفي ده پهلوان - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : مباني پايه 2 : محاسبات رايانه اي و رايانه ها 3 : داده هاي ثبتي آثار ، مكانه ها ، ترانشه ها ، يافته هاي غيرمنقول ، پروژه هاي باستان شناسي ، بانك هاي داده ها و سامانه هاي مديريت بانك داده ها 4 : نقشه هاي تركيبي و داده ها : سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي 5 : مدل سازي اشيا ، مكانه ها ، ترانشه ها ، پديدارها و پروژه هاي باستان شناسي : نرم افزار cad فصل 6 : مجوعه اي متنوع : عكس هاي ديجيتالي و مستندات صوتي ، تصويري و متني 7 : حفاظت و نگهداري مدارك ثبت و ضبطي باستان شناختي 8 : جمع بندي - محاسبات رايانه اي در باستان شناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر