محاسبات رایانه ای در باستان شناسی

کد شناسه :1262
محاسبات رایانه ای در باستان شناسی

محاسبات رایانه ای در باستان شناسی تألیف : هریسون ایتل یورگ دوم ، فردریک لیمپ ترجمه : کمال الدین نیکنامی ، مصطفی ده پهلوان - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : مبانی پایه 2 : محاسبات رایانه ای و رایانه ها 3 : داده های ثبتی آثار ، مکانه ها ، ترانشه ها ، یافته های غیرمنقول ، پروژه های باستان شناسی ، بانک های داده ها و سامانه های مدیریت بانک داده ها 4 : نقشه های ترکیبی و داده ها : سامانه های اطلاعات جغرافیایی 5 : مدل سازی اشیا ، مکانه ها ، ترانشه ها ، پدیدارها و پروژه های باستان شناسی : نرم افزار cad فصل 6 : مجوعه ای متنوع : عکس های دیجیتالی و مستندات صوتی ، تصویری و متنی 7 : حفاظت و نگهداری مدارک ثبت و ضبطی باستان شناختی 8 : جمع بندی - محاسبات رایانه ای در باستان شناسی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر