سكونتگاه هايي روستايي از دوره هاي هخامنشي و فراهخامنشي

کد شناسه :12511
سكونتگاه هايي روستايي از دوره هاي هخامنشي و فراهخامنشي

سكونتگاه هاي روستايي از دوره هاي هخامنشي و فراهخامنشي محوطه 76 و 77 تنگ بلاغي پاسارگاد تأليف : عليرضا عسكري چاوردي ، پي ير فرانچسكو كليري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : محوطه 76 و 77 تنگ بلاغي ، پاسارگاد 2 : موقعيت و بافت زيست محيطي 3 : محوطه 76 4 : بررسي سطحي : روش ها و نتايج 5 : كاوش هاي باستان شناسي 6 : استقرار دوره پيش از تاريخ ( مراحل سكونتي نهم تا هفتم ) 7 : استقرار دوره هخامنشي و فراهخامنشي ( مراحل سكونتي ششم تا يكم ) 8 : نتايج حاصل از كاوش ساير گمانه ها در محوطه 76 9 : اسناد نگارشي 10 : مراحل استقراري - سكونتگاه هاي روستايي از دوره هاي هخامنشي و فراهخامنشي محوطه 76 و 77 تنگ بلاغي پاسارگاد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر