جغرافيا _نشريه بين المللي 44

کد شناسه :12587
جغرافيا _نشريه بين المللي 44

جغرافيا فصلنامه علمي - پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران شماره 44 - مجله - كتاب پرهام - 1 : وارسي پويش ساختاري - كاركردي در مطالعات منطقه اي 2 : تروريسم در فضاي مجازي و اثرات آن بر حوزه جغرافيايي سياسي 3 : تحليل فضايي نابرابري در سكونتگاه هاي روستايي شهرستان سقز 4 : واكاوي شرايط همديد - سنجش از دور رخداد توفان گرد و خاك در شمال غرب ايران 5 : شبيه سازي گره هاي ترافيكي در شرايط وقوع زلزله با مدل Fuzzy AHP به كمك GIS فصل 6 : رهيافت تجديد حيات شهري در راستاي كاهش فرسودگي و فقر شهري ، مطالعه موردي : بافت قديم شهر كاشان 7 : مكان يابي نفوذپذيرترين اراضي براي توسعه طرحهاي تغذيه مصنوعي منابع آب 8 : فضاسازي پاركهاي شهر تهران و تأثير آن بر احساس امنيت اجتماعي مطالعه موردي : پاركهاي لويزان و پليس 9 : ابعاد ذهني استفاده از نورپردازي در بهبود فضاي شهري كلانشهر تهران 10 : نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي كاربري زمين 11 : تحليل سينوپتيك بارش سنگين 12 آوريل 2015 شهرستان قزوين 13 : پيش بيني و ارزيابي روند بلند مدت الگوهاي زماني دماي زاهدان و نأثير آن بر تبخير و تعرق پتانسيل 14 : ژئوپليتيك انرژي و بازسازي قدرت روسيه 15 : خلاصه مقالات به زبان انگليسي - جغرافيا فصلنامه علمي پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران شماره 44 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر