دستيابي به رشد هوشمند شهري (100سياست كاربردي )

کد شناسه :12614
دستيابي به رشد هوشمند شهري (100سياست كاربردي )

دستيابي به رشد هوشمند شهري : 100 سياست كاربردي ترجمه : سعيد زنگنه شهركي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كاربري تركيبي زمين 2 : استفاده از مزاياي طراحي ساختمان هاي فشرده 3 : ايجاد طيف وسيعي از فرصت ها و گزينه هاي متنوع مسكن 4 : ايجاد محله هاي پياده روي 5 : ايجاد محله هاي متمايز و جذاب با حس تعلق مكاني قوي 6 : حفظ فضاهاي باز ، زمين هاي كشاورزي ، مناظر طبيعي زيبا و مناطق حساس زيست محيطي 7 : تقويت و هدايت ساخت و سازها به سمت محله هاي موجود 8 : تأمين انواع گزينه هاي حمل و نقل 9 : تصميم گيري هاي توسعه اي قابل پيش بيني ، منصفانه و مقرون به صرفه 10 : تشويق شهروندان و ذينفعان به همكاري در تصميمات توسعه و ساخت و ساز دستيابي به رشد هوشمند شهري : 100 سياست كاربردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر