دگرگونی شهرها نوزایی میدان های شهری

کد شناسه :12625
دگرگونی شهرها نوزایی میدان های شهری

دگرگونی شهرها : نوزایی میدان های شهری تألیف : نیک کوربت ترجمه : هوشمند علیزاده ، شاهو کشاورز - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تجدید حیات میدان 2 : فرآیند تبدیل فضا به مکان 3 : موقعیت و حرکت 4 : تنومندی و فرم کالبدی 5 : نوزایی در بیرمنگام - دگرگونی شهرها : نوزایی میدان های شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر