جداسازي پايه اي براي كاهش ارتعاشات زميني

کد شناسه :12666
جداسازي پايه اي براي كاهش ارتعاشات زميني

جداسازي پايه اي براي كاهش ارتعاشات زميني تأليف : بهنود برمايه ور ترجمه : حامد جوادي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مباني جداسازي پايه اي 2 : بررسي انتشار زميني 3 : پيش بيني واكنش هاي قاب درگاهي 4 :اتصال قاب درگاهي و زمين 5 : جمع بندي - جداسازي پايه اي براي كاهش ارتعاشات زمين - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر