جداسازی پایه ای برای کاهش ارتعاشات زمینی

کد شناسه :12666
جداسازی پایه ای برای کاهش ارتعاشات زمینی

جداسازی پایه ای برای کاهش ارتعاشات زمینی تألیف : بهنود برمایه ور ترجمه : حامد جوادی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مبانی جداسازی پایه ای 2 : بررسی انتشار زمینی 3 : پیش بینی واکنش های قاب درگاهی 4 :اتصال قاب درگاهی و زمین 5 : جمع بندی - جداسازی پایه ای برای کاهش ارتعاشات زمین - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر