رفتار لرزه ای خاک ها

کد شناسه :12672
رفتار لرزه ای خاک ها

کتاب رفتار لرزه ای خاک ها دینامیک خاک ، تألیف کنجی ایشی هارا ترجمه سید مجدالدین میرمحمدحسینی ، حسن سقایی انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر ، عمران ، مهندسی زلزله ، کتاب پرهام ، مشخصات مسائل دینامیکی ، تغییرات مشخصه تنش های سیکلی در محیط های معمول بارگذاری دینامیکی ، رابطه تنش کرنش در بارگذاری سیکلی ، تجهیزات و روشهای انجام آزمون های آزمایشگاهی ، بررسی محلی به وسیله انتشار امواج ، مدول برشی در کرنش های کوچک ، وابستگی مدول ها و میرایی به کرنش ، اثرات سرعت بارگذاری و کاهش سختی در خاک های چسبنده ، مقاومت خاک های سبنده تحت بارهای سیکلی و گذرا ، مقاومت ماسه برای بارگذای سیکلی ، رفتار ماسه تحت بارگذاری مونوتونیک ، ارزیابی مقاومت روانگرایی با گمانه زنی در محل ، آنالیز روانگرایی ، نشست پس از روانگرایی در رسوبات ماسه ای ، شرایط گسیختگی جریانی ، عدم گسیختگی جریانی و مقاومت ماندگار ، شرایط شروع روانگرایی و در نتیجه گسیختگی جریانی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر