چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي خصوصي ، ppp

کد شناسه :12738
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي خصوصي ، ppp

چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي - عمران - كتاب پرهام - 1 : راهنماي كاربرد موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي ( ppp ) فصل 2 : موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي ( ppp ) فصل 3 : پيوست هاي موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي ( ppp ) - چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر