مدیریت حمل و نقل شهری پایدار

کد شناسه :12767
مدیریت حمل و نقل شهری پایدار

مدیریت حمل و نقل شهری پایدار (راهنمای سیاست گذاران و برنامه ریزان در شهرهای در حال توسعه ) رودالف پترسون ،تاد لیتمن ،اندریا برودوس - محمود شورچه -انتشارات پرهام نقش - شهرسازی ، برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل شهری 2 : مدیریت جابجایی 3 : ابزارهای اقتصادی 4 : مدیریت تقاضای حمل و نقل - مدیریت حمل و نقل شهری پایدار ( راهنمای سیاست گذاران و برنامه ریزیان در شهرهای در حال توسعه ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر