شهرشناسي تطبيقي ايران با تاكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان

کد شناسه :1291
شهرشناسي تطبيقي ايران با تاكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان

شهرشناسي تطبيقي با تأكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان تأليف : پروانه شاه حسيني و محمدتقي رهنمايي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و مفاهيم 2 : درآمدي بر شهر و شهرنشيني در ايران 3 : تفاوتهاي منطقه اي و تدابير و سياستهاي برنامه اي در ايران 4 : معرفي كلي استانهاي مازندران و هرمزگان 5 : نظام شهر و شهرنشيني در استانهاي مازندران و هرمزگان - شهرشناسي تطبيقي ايران با تأكيد بر استانهاي مازندران و هرمزگان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر