تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته در مهندسي ژئوتكنيك

کد شناسه :12810
تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته در مهندسي ژئوتكنيك

كتاب تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته در مهندسي ژئوتكنيك تأليف امير حميدي ، الهام قنبري ، انتشارات سيماي دانش ، عمران ، كتاب پرهام ، كليات مدلسازي رفتار خاك ها ، مباني حساب تانسورها ، تغيير شكل ها و تانسور كرنش ، نيروها و تانسور تنش ، آزمونهاي آزمايشگاهي براي تعيين پارامترهاي مدل رفتاري ، مباني الاستيسيته ، مباني پلاستيسيته ، كاربرد پلاستيسيته در مدلسازي رفتار مكانيكي خاك ها ، روابط مقاومت اتساع در خاك ها ، مباني مدلسازي پيشرفته رفتار مكانيكي خاك ها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر