طراحي جوامع برنامه ريزي شده

کد شناسه :12836
طراحي جوامع برنامه ريزي شده

طراحي جوامع برنامه ريزي شده تأليف : دانيل آر مندلكر ترجمه : منيره حداد حسن آبادي ، اميد علي خوارزمي - شهر سازي - كتاب پرهام - 1 : مشكل طراحي در جوامع برنامه ريزي شده 2 : ايجاد طرح هايي براي جوامع برنامه ريزي شده 3 : استانداردهاي طراحي در طرح هاي جامع ، رهنمودها و نظام نامه ها 4 : استانداردهاي طراحي در آئين نامه هاي منطقه بندي 5 : انطباق استانداردهاي طراحي با قانون اساسي - طراحي جوامع برنامه ريزي شده - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر