جغرافیای شهری حامد قادرمرزی

کد شناسه :12842
جغرافیای شهری حامد قادرمرزی

جغرافیای شهری تألیف : تیم هال ، هدر بارت ترجمه : حامد قادری مرزی ، علی قاسمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جهان شهر 2 : رویکردهای متغیر در جغرافیای شهر 3 : شکل و ساختار شهر 4 : اقتصاد شهری 5 : سیاست های شهری 6 : برنامه ریزی ، بازسازی و سیاست شهری 7 : شهرها و فرهنگ 8 : معماری و شهر 9 : سیمای شهر 10 : تجربه شهر 11 : ساخت مسکن و جدایی گزینی مسکونی در شهر 12 : حمل و نقل شهری 13 : پایداری و شهر - جغرافیای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر