آشنايي با صنعت گردشگري

کد شناسه :12848
آشنايي با صنعت گردشگري

آشنايي با صنعت گردشگري تأليف : محمود مرادي ، هاجر اسدي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : كليات صنعت گردشگري 2 : ساختار صنعت گردشگري 3 : جايگاه صنعت گردشگري 4 : انواع گردشگري 5 : خدمات صنعت گردشگري 6 : پيامدهاي صنعت گردشگري 7 : ارتباط صنعت گردشگري با ساير حوزه ها - آشنايي با صنعت گردشگري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر