شاخص شهر خلاق

کد شناسه :12862
شاخص شهر خلاق

شاخص شهر خلاق : سنجش نشانه هاي حيات شهر خلاق تأليف : چارلز لندري ، جاناتان هايمز ترجمه : اسفنديار حيدري پور ، فرهنگ مظفر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تبيين شاخص شهر خلاق 2 : ده حوزه كليدي در شهر خلاق 3 : بخش هاي بررسي شده 4 : ويژگي هاي ارزيابي شده 5 : خلق سرنوشتي كه خودتان مي خوانيد 6 : ظرافت قلمرو خلاق 7 : شهر خلاق و غيرخلاق 8 شهر غيرخلاق چيست ؟ 9 : شهر خلاق چيست؟ 10 : چارچوب سياسي و دولتي 11 : تمايز ، تنوع ، سرزندگي و جنب و جوش 12 : انعطاف پذيري ،اعتماد ، قابليت دسترسي و مشاركت 13 : كارآفريني ، اكتشاف و نوآوري 14 : تيزهوشي راهبردي ، رهبري و بصيرت 15 : پرورش استعدادها و چشم انداز يادگيري 16 : اطلاع رساني ، اتصال ، برقراري رابطه و رسانه ها 17 : مكان و مكان سازي 18 : كيفيت زندگي و رفاه 19 : حرفه اي گري و اثربخشي 20 : سرزندگي و زيست پذيري 21 : جرم بحراني 22 : معيارهاي كل نگر 23 : ملاحظات و مفروضات 24 : اندازه ، موقعيت و بافت 25 : روش و رويكرد 26 : نظرات و ديدگاه ها 27 : نتايج و پيامدها 28 : ورود به رتبه بندي شهرهاي جهاني 29 : معيارهاي سنتي در ارزيابي موفقيت شهرها 30 : بازنگري در روش ارزيابي موفقيت شهرها 31 : معيارهاي جديد در ارزيابي موفقيت شهرها 32 : حل مسائل از طريق گفتگوي راهبردي - شاخص شهر خلاق : سنجش نشانه هاي حيات شهر خلاق - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر