بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

کد شناسه :1300
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

تئوري ساختاري : بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود تئوري و كاربرد تأليف : سيد بهرام بهشتي اول - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : پاسخ لرزه اي سازه ها 3 : پاسخ غيرخطي سازه ها تحت اثر زلزله 4 : اعمال روش عملكردي - بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود تئوري و كاربرد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر