ژئوتكنولوژي پيشرفته در خطوط ريلي بالاستي

کد شناسه :12919

ژئوتكنولوژي پيشرفته در خطوط ريلي بالاستي تأليف : بودهيما ايندراراتنا ، ودوود سليم ، چولاچات روجيكياتكامجورن ترجمه : مرتضي اسماعيلي ، سعيد مجيدي پرست ، محمد خادم ثامني ، مرواريد فتاحي ، پرينوس ودادي - عمران - كتاب پرهام - 1 : معرفي 2 : ساختار خط و بار ريل 3 : عوامل حاكم بر رفتار بالاست 4 : تاريخچه آزمون هاي آزمايشگاهي و ارزيابي زوال بالاست 5 : رفتار بالاست ، با و بدون ژئوسينتتيك ها و فرش هاي جاذب انرژي 6 : مدل هاي تغيير شكل خط 7 : مدل رفتاري بالاست 8 : زهكشي خط آهن و استفاده از ژئوتكستايل ها 9 : نقش زيربالاست ، زهكشي و ويژگي هاي فيلتراسيون آن 10 : ابزاربندي ميداني براي ارزيابي عملكرد خط 11 : مدل سازي تراكم و شكست بالاست به روش اجزا مجزا 12 : مدل سازي اجزا محدود خطوط و كاربردهاي آن براي مطالعات موردي 13 : آزمايش غير مخرب و ارزيابي وضعيت خط 14 : نگهداري خط 15 : دانه بندي هاي پيشنهادي براي بالاست 16 : فعاليت هاي زيست - مهندسي براي تثبيت خط - ژئوتكنولوژي پيشرفته در خطوط ريلي بالاستي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر