ارزشیابی پیامدگرا درفرآیند توسعه پایدار راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه

کد شناسه :12946
ارزشیابی پیامدگرا درفرآیند توسعه پایدار راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر