برنامه ريزي و توسعه در ايران

کد شناسه :12950
برنامه ريزي و توسعه در ايران

برنامه ريزي و توسعه در ايران تأليف : جورج بي بالدوين ترجمه : ميكائيل عظيمي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تنظيمات 2 : برنامه ريزي در دوره پس از جنگ دوم جهاني : ريشه ها و سازمان 3 : از برنامه ريزي (پروگرام ) توسعه تا برنامه ريزي جامع 4 : تراز پرداخت ها 5 : كشاورزي 6 : صنعت 7 : نيروي انساني و آموزش 8 : نگاهي كلي به فرآيند برنامه ريزي 9 : نتيجه گيري - برنامه ريزي و توسعه در ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر