اصلاحات ارضی و توسعه روستایی در ایران

کد شناسه :13026
اصلاحات ارضی و توسعه روستایی در ایران

اصلاحات ارضی و توسعه روستایی در ایران محمد اکبرپور ، فرزاد میرزایی قلعه ، انتشارات مهکامه ، عمران روستایی ایران ، برنامه ریزی و آینده نگری ، کتاب پرهام ، اصلاحا ارضی در ایران ، توسعه روستایی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر