همراه ناظر ساختمان

کد شناسه :13028
همراه ناظر ساختمان

كتاب همراه ناظر ساختمان تأليف سيامك الهي فر، حامد خانجاني ، انتشارات نوآور ، عمران و ساختمان سازي ايران ، صنعت و تجارت ، نظارت و اجرا ، مهندسان ناظر ايران ، كارگاه هاي ساختماني ايران و مديريت ، كتاب پرهام ، اخلاق مهندسي ، سازمان ها و عوامل اجرايي كارگاهي مسئول در ساخت و ساز شهري ، بررسي چالش هاي حرفه نظارت و ناظران در ساخت و سازهاي شهري ، گزارش و گزارش نويسي ، چك ليست هاي نظارت بر اجراي ساختمان ، مستندسازي پروژه و تهيه گزارش با استناد به مفاد قانوني به صورت مصور ، آشنايي با مراجع قضايي ، و انتظامي و مروري بر قوانين حقوقي مهم براي ناظران ، بيمه و ماليات ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر