مدل سازي اطلاعات ساختمان bim

کد شناسه :13032
مدل سازي اطلاعات ساختمان bim

مدل سازي اطلاعات ساختمان تأليف : محمود گلابچي ، عليرضا گلابچي ، عصمت نورزايي ، كبري قاروني جعفري - عمران - كتاب پرهام - 1 : مدل سازي اطلاعات ساختمان ( BIM ) چيست ؟ 2 : مدل سازي اطلاعات ساختمان و طراحي يكپارچه 3 : آموزش و نقش آن در طراحي يكپارچه و مدل سازي اطلاعات ساختمان 4 : پذيرش مدل سازي اطلاعات ساختمان 5 : مقدمات پياده سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان 6 : مدل ها و نرم افزارهاي مدل سازي اطلاعات ساختمان 7 : مدل سازي اطلاعات ساختمان در مرحله برنامه ريزي 8 : مدل سازي اطلاعات ساختمان در مرحله پياده سازي 9 : مدل سازي اطلاعات ساختمان در مرحله ساخت 10 : چك ليست هاي پياده سازي مدل سازي اطلاعات ساختمان - مدل سازي اطلاعات ساختمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر