مدل سازی اطلاعات ساختمان bim

کد شناسه :13032
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim

مدل سازی اطلاعات ساختمان تألیف : محمود گلابچی ، علیرضا گلابچی ، عصمت نورزایی ، کبری قارونی جعفری - عمران - کتاب پرهام - 1 : مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM ) چیست ؟ 2 : مدل سازی اطلاعات ساختمان و طراحی یکپارچه 3 : آموزش و نقش آن در طراحی یکپارچه و مدل سازی اطلاعات ساختمان 4 : پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان 5 : مقدمات پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان 6 : مدل ها و نرم افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان 7 : مدل سازی اطلاعات ساختمان در مرحله برنامه ریزی 8 : مدل سازی اطلاعات ساختمان در مرحله پیاده سازی 9 : مدل سازی اطلاعات ساختمان در مرحله ساخت 10 : چک لیست های پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان - مدل سازی اطلاعات ساختمان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر