مفاهيم پايه در معماري پايدار - اوي فريدمن

کد شناسه :13059
مفاهيم پايه در معماري پايدار - اوي فريدمن

مفاهيم پايه در معماري پايدار تاليف : اوي فريدمن ترجمه : محمدحسين ميرزاكوچك خوشنويس - معماري - كتاب پرهام 1 : مباني ساختمان هاي پايدار 2 : قرارگيري خانه 3 : مفاهيم طراحي مسكوني 4 : اصول طراحي 5 : ساخت خانه 6 : مصالح ساختماني 7 : كارايي انرژي پنجره ها 8 : سيستم هاي گرمايش و سرمايش 9 :محيطهاي داخلي سالم 10 : كارايي آب 11 : بامهاي سبز 12 : محوطه سازي خوراكي و محوطه سازي به شيوه پيشرفته 13 مديريت پسماند و دفع - مفاهيم پايه در معماري پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر