اصول حفاظت سياست ها و ارشادها

کد شناسه :13069
اصول حفاظت سياست ها و ارشادها

اصول حفاظت : سياست ها و ارشادها براي مديريت پايدار در محوطه تاريخي تأليف : پل دروري ، آن مكفرسون ترجمه : مهدي پيرحياتي ، آراسته ملاكين - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : شرح مختصر 2 : مقدمه 3 : اصول حفاظت 4 : درك ارزش هاي ميراثي 5 : داوري درباره ارزش ميراثي - اصول حفاظت : سياست ها و ارشادها براي مديريت پايدار در محوطه تاريخي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر