اصول حفاظت سیاست ها و ارشادها

کد شناسه :13069
اصول حفاظت سیاست ها و ارشادها

اصول حفاظت : سیاست ها و ارشادها برای مدیریت پایدار در محوطه تاریخی تألیف : پل دروری ، آن مکفرسون ترجمه : مهدی پیرحیاتی ، آراسته ملاکین - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : شرح مختصر 2 : مقدمه 3 : اصول حفاظت 4 : درک ارزش های میراثی 5 : داوری درباره ارزش میراثی - اصول حفاظت : سیاست ها و ارشادها برای مدیریت پایدار در محوطه تاریخی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر