روش ها و فنون کاربردی در طراحی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کد شناسه :13076
روش ها و فنون کاربردی در طراحی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کتاب روش ها و فنون کاربردی در طراحی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، رضا احمدیان ، منا فتحعلی بیگلو ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، روش ها و فنون تصمیم گیری ، روش ها و فنون چشم انداز سازی ، روش ها و فنون عینیت بخشی ، روش ها و فنون بررسی وضع موجود ، فنون سناریو نویسی ، مدل های رشد شهری و تغییر کاربری زمین ، کتاب روش ها و فنون کاربردی در طراحی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، رضا احمدیان ، منا فتحعلی بیگلو ، پروانه ژاله رجبی ، نشر آذرخش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر