پايداري منظر در مجتمع هاي مسكوني

کد شناسه :13160
پايداري منظر در مجتمع هاي مسكوني

پايداري منظر در مجتمع هاي مسكوني چك ليستي براي ارزيابي پايداري نويسندگان : كارل اسميت و اندي كليدن و نيگل دونت ترجمه : اسماعيل ضرغامي و ميلاد الفت - عمران - كتاب پرهام - 1 : توسعه مناطق مسكوني و بافت هاي پايدار 2 : فرصت هايي براي بهبود توسعه پايدار در ساخت و سازهاي جديد و پايدار مسكوني 3 : تهيه يك چك ليست از منظر مسكوني پايدار 4 : نمونه هاي موردي : كاربرد چك ليست پايداري منظر مسكوني - پايداري منظر در مجتمع هاي مسكوني چك ليستي براي ارزيابي پايداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر