زیر ساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تاکید بر کلانشهر تهران

کد شناسه :13194
زیر ساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تاکید بر کلانشهر تهران

زیرساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تأکید بر کلانشهر تهران تألیف : علیرضا سلیمانی ، مصطفی جهانگیری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی و مفاهیم شهر خلاق 2 : اقتصاد ، فرهنگ و جامعه شناسی شهرهای خلاق 3 : ارکان ، شاخص ها و زیرساخت های شهر خلاق 4 : سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی جهت پرورش شهر خلاق 5 : بررسی شاخص ها و زیرساخت های شهر خلاق در کلان شهر تهران - زیرساخت های خلاقیت در مدیریت شهری با تأکید بر کلانشهر تهران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر