طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی اسلامی

کد شناسه :13196
طراحی شهری با تاکید بر خیابان ایرانی اسلامی

طراحی شهری با تأکید بر خیابان ایرانی - اسلامی تألیف : علیرضا سلیمانی ، آیناز قادری - معماری -شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی نظری و مفاهیم 2 : شهر اسلامی 3 : خیابان ایرانی - اسلامی 4 : تحلیلی بر طراحی خیابان ایرانی - اسلامی در شهر ارومیه - طراحی شهری با تأکید بر خیابان ایرانی - اسلامی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر