مدیریت و تشکیلات کارگاه - برمایه ور

کد شناسه :13474
مدیریت و تشکیلات کارگاه - برمایه ور

مدیریت و تشکیلات کارگاه تألیف : بهنود برمایه ور ، پرستو طباطبایی - عمران - کتاب پرهام - 1 : اصول و مبانی مدیریت پروژه 2 : مدیریت پروژه های ساخت 3 : مدیریت یکپارچگی پروژه ها 4 : سیستم های اجرای پروژه ها 5 : قرارداد و شرایط پیمان 6 : ایمنی و تجهیزات کارگاه 7 : مبانی مکانیک خاک 8 : ماشین آلات کارگاهی - مدیریت و تشکیلات کارگاه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر